פרויקטים


  • הספקת גגות צפים תוצרת חברת VACONO לחברת "גדות מסופים לכימיקלים בע"מ"  נמל חיפה המסגרת הפחתת פליטות לאטמוספרה. להרחבה הקש כאן
  • הספקת גגות צפים תוצרת חברת VACONO לחברת "גדיב בע"מ" במסגרת פרויקט הפחתת פליטות לאטמוספרה. להרחבה הקש כאן
  • הספקת זרועות מילוי ואביזרים בפרויקט שדרוג מסוף טעינת רכבות "רותם אמפרט בע"מ".